Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin

a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu posiłków za pośrednictwem strony pubburger.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów/obiadów do klienta.

b) Złożenie przez klienta zamówienia na na stronie pubburger.pl jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

c) Sklep prowadzony jest przez firmę: Agnieszka Hryciuk-Mirosław CREDO  z siedzibą w Lublinie 20-618 przy ulicy Nadbystrzyckiej 8, NIP: 537 201 65 14 - pod szyldem Pub Burger.

2. Wymagania
Do korzystania z usług zamówień niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie".

II. ZAKUPY

1. Działalność
Agnieszka Hryciuk-Mirosław CREDO prowadzi sprzedaż towarów/posiłków za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia składać można przez stronę internetową www.pubburger.pl

2. Obszar działania
Sprzedaż prowadzona jest w miejscowości Lublin oraz w jej ścisłym obrębie, w każdej chwili nasz personel udzieli odpowiedzi na temat dowozu we wskazane miejsce, zakupione towary/posiłki realizujemy własnym firmowym transportem.

3. Kupujący
Z oferty Pub Burger mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4. Ceny
Ceny towarów na stronie internetowej www.pubburger.pl są cenami brutto VAT, wyrażonymi w złotych polskich.

5. Oferta handlowa
Zamówienie złożone przez Klienta stanowi Ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez pubburger.pl do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży, bez względu na wybrany termin dostawy.

7. Dostawa i koszty dostawy
Realizacja dostawy realizowana jest za pośrednictwem naszego transportu firmowego. Minimalna kwota zamówienia produktów to kwota 25 zł brutto.
Koszt dostawy uzależniony jest od wysokości zamówienia i wynosi: 0 zł brutto w przypadku zamówień w obrębie naszego działania, w przypadku zamówień z poza regionu naszego działania skontaktuje się z zamawiającym telefonicznie lub mailowo nasz pracownik celem podania kosztów transportu, zmianę zamówienia lub jego anulowania, albo celem umówienia się na odbiór osobisty zamówienia w naszego pub-u przy ul. Nadbystrzyckiej 8 20-618 Lublin.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie składa się wybierając z asortymentu znajdującego się na stronie internetowej pubburger.pl. Zamówienie może być złożone po zalogowaniu do serwisu lub jednorazowo bez zakładania konta klienta. Wkładanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "dodaj do koszyka". Akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Przejdź do kasy" co wiąże się z potwierdzeniem kosztów oraz ilości zamawianych towarów/posiłków. Aby zrealizować zamówienie wymagamy podania danych osobowych: Imię, adres dostawy, numer telefonu oraz adresu e-mail. Po wpisaniu danych klient zatwierdza zamówienie przyciskiem "kupuję płacę" co wiąże się z zatwierdzeniem:
- zamówienia,
- kosztem zakupionych produktów/posiłków,
- regulaminem sklepu
- polityką prywatności.

2. Potwierdzenie i realizacja zamówienia
Przyjęcie zamówienia Klienta zostaje potwierdzone drogą elektroniczną poprzez wysłanie Zamawiającemu wiadomości e-mailowej. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.

3. Możliwość anulowania zamówienia
Klient może anulować zamówienie, jednakże musi to nastąpić drogą telefoniczną.

4. Godziny realizacji dostawy
a) Godziny realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta i ilości zamówień .

b) W przypadku nie podania preferencji dotyczących terminu/godzin przez Zamawiającego – przybliżona godzina zostanie ustalona z Klientem mailowo lub telefonicznie.

c) Pub Burger zastrzega sobie prawo do zmiany zaproponowanej przez Zamawiającego godziny dostawy w przypadku wystąpienia problemów logistycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z klientem mailowo lub telefonicznie.

d) Zamawiający może również odebrać samodzielnie swoje zamówienie bezpośrednio w Naszym Pub-e  20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 8 .

6. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
W zależności od preferencji Klienta zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres w wybranym przez niego przedziale godzinowym o których powiadomi nas podczas składania zamówienia w opcji " dodatkowe informacje" . Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta. Pub Burger nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

7. Odmowa realizacji zamówień
Pub Burger zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie

b) Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Pub Burger za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów

c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu

8. Faktura
a) Do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub paragon, obejmujące dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia Pub Burger do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

b) Aby otrzymać fakturę VAT, Zamawiający zobowiązany jest podać w formularzu taką informację w okienku "uwagi do zamówienia" z adnotacją "Faktura Vat" i podać wszystkie dane: pełną nazwę firmy adres oraz NIP.

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności.
Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:
a) gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze

b) kartą lub gotówką przy odbiorze własnym

V. DOSTAWA

1. Dostawca

Dostawca zostawia zamówienie osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Dostawca nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru.

2. Nieobecność klienta
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, pracownik Pub Burger podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Pub Burger nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego konsumpcji. Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

3. Odmowa przyjęcia zamówienia
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z Pub Burger telefonicznie.

b) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej pubburger.pl nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług pubburger.pl ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. Pub Burger nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości email
Pub Burger nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Dane osobowe
a) Rejestrując się w serwisie pubburger.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Agnieszka Hryciuk-Mirosław CREDO  jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest Agnieszka Hryciuk-Mirosław CREDO  Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania w zakładce "moje konto".

d) W razie stwierdzenia niezgodności swoich danych ze stanem faktycznym, Klient może samodzielnie dokonać ich korekty na stronie internetowej pubburger.pl po uprzednim zalogowaniu się. Klient może zażądać usunięcia swoich danych osobowych poprzez wysłanie takiego żądania z konta email podanego w procesie rejestracji. Pub Burger zastrzega sobie możliwość telefonicznego kontaktu z Klientem w celu weryfikacji autentyczności takiego żądania.

e) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie emaili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta oraz dotyczących technicznych zmian na jego koncie.

f) Firma Agnieszka Hryciuk-Mirosław CREDO w żadnej sytuacji nie będzie wysyłać emaili z prośbą o weryfikację danych klienta lub o ponowne zarejestrowanie się na stronie pubburger.pl przez podany w wiadomości odsyłacz do strony internetowej. Agnieszka Hryciuk-Mirosław CREDO nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Klienta danych na stronach internetowych imitujących witrynę.

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych powszechnie określane jako RODO).

W celu wykonania obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 RODO, poniżej przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

- Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Agnieszka Hryciuk-Mirosław CREDO, mieszcząca się w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 8 NIP: 537 201 65 14. 
- Odbiorcami podanych danych będą pracownicy i współpracownicy Administratora zajmujący się obsługą i realizacją zamówienia.
- Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 8 lub e-mail: zamowienia@pubburger.pl

- Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, oraz na potrzeby obsługi i realizacji zamówienia.

- Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na działalności w cateringu i usług gastronomicznych;

- Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do czasu zakończenia współpracy/realizacji wszelkich zobowiązań, wypełnienia ustawowego obowiązku przechowywania informacji dla celów sprawozdawczości finansowej oraz pozostałych przepisów szczegółowych z zakresu Prawa Handlowego.

- Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
- Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

- Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

· żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

· żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

· żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

· żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

· przenoszenia Państwa danych osobowych,

· wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem e-mail: zamowienia@pubburger.pl, kontakt pisemny lub osobisty pod adresem firmy 20-618 Lublin, Nadbystrzycka 8.